Skip to content Skip to footer

ROOTS AARHUS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2022

Kære alle 

Roots Aarhus’ første nyhedsbrev! Efter det første benarbejde med at få foreningen op at stå, er det nu på høje tid at få nyhedsbrevet sat i søen. En stor del af visionen med foreningen er, at vi gør det her sammen, sådan at foreningen kommer til at betyde venskab og fællesskab ligeså meget som den kommer til at betyde koncerter og workshops. Derfor er det vores ambition at holde alle interesserede nogenlunde ajour med, hvad der foregår i den lille forening. Det foregår selvfølgelig over facebook og instagram og til arrangementerne, når vi mødes personligt – og så håber vi at nyhedsbrevet kan opsummere og samle mange af tankerne og samtalerne. 

Vi satser på ét nyhedsbrev pr. kvartal –  med forbehold for ændringer.

Foreningens opstart:

I Marts 2022 skrev Mads Knude ud på Facebook for at vejre stemningen for at lave en musikforening, der kunne facilitere bluegrass koncerter og koncerter med irsk/keltisk folkemusik. 

Mads har spillet Irsk og Bluegrass på hobbyniveau i 20 år. Igennem sit netværk, er han blevet bekendt med historier fra fordums tider om dengang der var mere liv i miljøet: jamsessions i Aarhus C, bluegrass-konventet i Silkeborg, Kelterne Kommer og adskillige andre folkemusikevents i kommunen. Det er et sådant levende liv i folkemusik/roots miljøet, at Mads var inspireret af, og gerne ville give en grobund og en plads i Aarhus – hvis ellers der var opbakning til det.

Og det var der. Facebookgruppen, som han oprettede dengang, fik hurtigt rigtig mange medlemmer, og det gav et godt grundlag for at få samlet en ikke helt lille forsamling til stiftende generalforsamling d. 24. april. Forud havde ligget et betragteligt arbejde med at få foreningens vedtægter skrevet, men heldigvis var der rigtig mange, der bød ind med forslag og ideer, og ikke mindst erfaring og ekspertise. 

Ved generalforsamlingen blev vedtægterne vedtaget af de fremmødte og der blev valgt en bestyrelse: Bestyrelsen består for nuværende af Mads Knude Hovgaard (formand), Mie Aagaard Bøggild (næstformand), Anders Gade Jensen (kasserer), Louise Ring Vangsgaard (sekretær) og Damien Reynolds (bestyrelsesmedlem). Noémie Viaud og Else Majgaard Nielsen er suppleanter.

Det var sigende at så mange mødte op til generalforsamlingen, og det gav os et klart billede af, hvor mange vi er, der gerne vil have det her op at stå. Det er altafgørende for den energi, der skal lægges i projektet at så mange er med og bakker op. Det er svært at forestille sig en meget bedre start for sådan en lille nicheforening som vores!

Foreningens første arrangementer:

21. juni havde vi så vores første arrangement med foreningen. Vi kaldte det støttearrangement, fordi alle involverede musikere spillede gratis, siden foreningen endnu ikke havde nogen midler, og fordi vi opfordrede alle til at melde sig ind i foreningen i forbindelse med arrangementet.

Det var første gang at vi skulle se om opbakningen faktisk også holdt, når vi samlede folk fysisk, og det var selvfølgeligt noget nervepirrende. Men det gjorde den! Også over forventning – omkring 65 mødte op, og det er altså virkelig flot for et helt nyt initiativ! 

Aftenen blev brugt til at introducere foreningen igennem musikken: Louise Ring Vangsgaard og John Pilkington gav os irske tunes og irske sange, Séan Kellegher, backet af Mads Knude Hovgaard, spillede fine irske tunes og Thyge Van Dassen med band gav os en smagsprøve på amerikansk bluegrass. 

Det første Roots Aarhus arrangement blev selvfølgelig også dér hvor vi første gang stiftede bekendtskab med alle de små ting, man kan glemme når man sætter sådan en aften i søen: Klistermærker med mobilepaynummer til betaling af entre og øl, strips til diverse, kaffemaskine, glas til sodavand etc etc. Heldigvis var der mange der gav en hjælpende hånd, og så var vi så heldige at have problemknuserne George og Dennis i baren, så alt alligevel gik godt. Mange af jer var der sikkert selv og oplevede musikken og opbakningen – og oplevede, hvor god stemningen var. 

Det helt særlige ved støttearrangementet var den positivitet og optimisme som fyldte rummet. Det var så inspirerende og livgivende at mærke, hvor meget vi allesammen gerne vil det her og hvor gerne vi vil fællesskabet om musikken. Den stemning er faktisk blevet gennemgående for de 4 arrangementer vi har holdt og det lover bare virkelig godt!

1. august havde vi den første “rigtige” koncert i foreningen: Level Best, bluegrassband fra USA, lagde vejen forbi Aarhus, nu de alligevel var på tour i Tyskland og Frankrig. Bassisten fra bandet kender, fra gamle dage, en del til det ‘gode gamle’ bluegrass-miljø i Aarhus og omegn, og det var et glædeligt og følelsesladet gensyn for mange. Vi blev overrumplet over hvor mange der kom og måtte løbende have flere stole fundet frem – det var overvældende!

Level Best spillede et repertoire af blød, stemningsmættet bluegrass og der var en smuk symbolik i at foreningens første koncert blev afsluttet med en hyldest til to af de store danske bluegrasspionerer, Henning Pedersen og Mogens Fabricius. På den måde fik bandet på fineste vis bundet arv og fremtid sammen og hyldet de skuldre som vi står på, når vi nu går ud i verden med vores visioner og ideer for vores forening og fællesskab. 

En ligeså vigtig del af Roots Aarhus som bluegrassen er den irsk/keltiske musiktradition, som blev omdrejningspunktet for vores næste arrangement. D. 4. september tog 12 violinister til workshop med Séan Kellegher oven på pubben Waxies, i Aarhus C. Det var en fornøjelse at kunne invitere til vores første workshop, da det indbyder til en anden måde at være sammen på og skabe relationer. Det er noget vi håber på at kunne gøre meget mere af, for alle instrumenter, fordi det giver os mulighed for at lære hinanden bedre at kende, samtidig med at vi nørder vores passion. Det var en fornøjelse at arbejde sammen med Séan, og der er helt klart grobund for at gøre noget lignende igen, med så mange tilmeldte deltagere. 

Efter workshoppen var der, som prikken over i’et, irsk session i stueplan på Waxies. Den irske session er ikke et Roots Aarhus tiltag – tværtimod: Ligesom det gamle sagnomspundne bluegrassmiljø er vores skuldre at stå på, så er den irske session ligeså sagnomspundet og lige så fundamental for Roots Aarhus. Alle de tunes der er blevet spillet gennem årene, alle de pints der er blevet drukket, alt det arbejde der er blevet lagt i at få den session til at fungere og leve, det er det vi kommer ud af og bygger videre på. Det var et privilegium at kunne have en irsk session bagefter et af vores arrangementer, da en session er et af de bedste steder at møde hinanden og være et fællesskab. Så det håber vi at kunne gøre mere af i fremtiden, og vi vil gerne opfordre alle til at komme ned til session når det er der, enten som musiker eller som tilhører. – her efter corona er det lidt ustadigt hvornår der er session, men følg med på facebook. Vi håber på mere stabilitet snart.

 

Foreningens anden, og seneste, afholdte koncert var med Celtic Swing d. 11. september, på Tír na nOg. Til støttearrangementet og koncerten med Level Best havde vi lejet os ind hos FO-aarhus i Maritzasalen, hvilket vi egentlig synes har fungeret fint, men her havde vi muligheden for et lidt mindre, mere intimt koncertvenue. Det viste sig perfekt til en søndag-eftermiddags-koncert. Vi var ca. 35 og det var fyldt og festligt. Koncerten var blevet til i et samarbejde med foreningen Aarhus Folk Festival, ligesom workshoppen med Séan Kelleger også var det. 

Samarbejde med Aarhus Folk Festival: 

Hen over sommeren havde vi snakket og mailet med Aarhus Folk Festival, og de ville heldigvis meget gerne samarbejde med os. Konkret ville de gerne have os til at arrangere nogle events op til deres festival som ligger 24. september til 1. oktober 2022, og selvom det var med kort varsel og midt i ferie/festival-sæsonen, fik vi stablet workshoppen og koncerten på benene. Det er vi lidt stolte af, og virkelig glade for at få mulighed for. Det er vigtigt for os at skabe bånd og sammenhold i roots-miljøet i Aarhus så et samarbejde med AFF, når det giver mening, er det eneste rigtige. 

Hvor er vi nu? 

Pt. er vi igang med at ansøge kommunen og staten om honorarstøtte. Hvis vi bliver tildelt det, vil det betyde at vi er garanteret midler til at dække musikernes løn. Det vil gøre os mindre afhængige af, at kunne tiltrække 60-70 publikummer pr. koncert (sådan groft skåret og meget generaliserende) og det vil selvfølgelig betyde en meget større frihed og sikkerhed for os. Ansøgningen til kommunen er netop sendt afsted og den til staten er lige op over. Der ligger en masse arbejde i sådan en ansøgning, og det gode ved det er, at vi er ved at være meget skarpe på foreningens økonomi og regnskab. Og selvfølgelig på vores visioner og konkrete planer. Så vi krydser rigtig meget fingre og håber at kommunen kan se det meningsfulde i det vi gør.

Vi er pt 102 medlemmer i foreningen, hvilket vi synes er virkelig flot, og det skulle gerne give vores ansøgning den tyngde vi har brug for. I facebookgruppen Roots Aarhus Fællesskab er vi pt. mere end 400 medlemmer, så der er bestemt basis for flere ‘fuldgyldige’ medlemmer i fremtiden. Vi er så glade og stolte over den opbakning!

Samtidig med ansøgningerne, er vi selvfølgelig i gang med at finde bands og koncerter til næste år. Det tegner til at blive et rigtig spændende år for os, og vi har svært ved at få hænderne ned over de aftaler vi har fået på plads: se næste afsnit om kommende arrangementer.

Sideløbende er vi også ved at undersøge lokationer til afholdelse af koncerter. Vi er glade for Maritzasalen, hvor vi afholdte støttearrangement og koncert med Level Best, men den er meget svær at komme til hvis man kommer i f.x kørestol. Vi vil gerne finde steder til vores koncerter og andre arrangementer, som er tilgængelige. Vi har udset os nogle steder hvor  vi vil undersøge mulighederne, men forslag og ideer er også meget velkomne.

Vi har endnu ikke afholdt en jamsession i Roots Aarhus regi og vi glæder os til det kan lade sig gøre. Optimalt ville vi gerne kunne lægge det i enden af en koncert, og som programmet for 2023/24 så småt tager form, kommer vi forhåbentlig snart tættere på at kunne annoncere noget.

 

 

Til sidst: Tak for din opmærksomhed. Vi er så glade for at så mange vil være med. Vi er helt afhængige af at I er med og kommer til arrangementerne, at mange af jer vil agere som frivillige og hjælpe med stole, oprydning, ølsalg osv. og vi er helt afhængige af den ekseptionelt gode stemning som altid opstår når vi mødes. 

 

Så tak for, at du er med til at skabe et miljø af sammenhold og fællesskab omkring Roots Aarhus. Vi glæder os til vi ses omkring musikken –  måske allerede på onsdag på fairbar!

 

Vi vil gerne opfordre til at i tager fat i en fra bestyrelsen, hvis i har input eller ideer af den ene eller anden art. Det kan du gøre via facebook eller via mail: mads@rootsaarhus.dk, mie@rootsaarhus.dklouise@rootsaarhus.dk, anders@rootsaarhus.dk eller damien@rootsaarhus.dk 

 

Bestyrelsen, Roots Aarhus

Leave a comment

ROOTS AARHUS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2022 - Roots Aarhus